e-fatura edirne

e-Fatura Çözümleri Edirne

WOLVOX e-fatura

e-Fatura 1995 yılında Konya’da kurulan AKINSOFT, kurulușundan bu yana profesyonel iș anlayıșı, genç ve
dinamik kadrosu, insanlığa verdiği değer, amaçları ve inandığı ilkeler ile hedeflerine ulașmayı
emin adımlarla sürdürmektedir…
Türkiye’nin en geniș program arșivine sahip olan AKINSOFT, ticari ve sektörel programlarıyla
birçok sektöre hitap etmektedir. Geliștirdiği yazılımları, Türkiye’de ve Dünya’da 2000’i așkın
Çözüm Ortağı ile insanlığın hizmetine kusursuzu hedefleyen hizmet anlayıșıyla beraber
sunmaktadır.

MİSYONUMUZ

Müșterilerine en iyi hizmeti ve desteği sunmak adına, ülkemizde ve Dünya’ da AKINSOFT Çözüm Ortağı Ağı’ nı kurmak ve tüm sektörlere yazılım teknolojisini ulaștırmaktır.

VİZYONUMUZ

“İnsana ve insanlığa değer verilmeyen köșe kalmasın!” ilkesini prensip edinerek, ülkemizde yazılımın öncüsü olmak ve Dünya’ ya, AKINSOFT olarak ‘Biz de varız’ demektir.

e-Fatura Nedir?

Mal veya hizmet satıșına karșılık fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin, faturaları UBL TR formatında olușturmasıyla birlikte, gönderenden
alıcıya elektronik olarak iletilmesidir. e-Fatura uygulaması, UBL TR standardında hazırlanan e-Faturaların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolașımını sağlamak amacı ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Bașkanlığı (GİB) tarafından olușturulan uygulamaların genel adıdır.
397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması hizmete alınmıștır.

e-Faturanın Avantajları Nelerdir?

Dijital ortamda fatura kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.
Kağıt maliyetinden tasarruf etmiș olursunuz.
Kağıt faturalarınızda arșivleme için yer ayırmanız gerekirken, e-Fatura’da buna gerek yoktur.
Kağıt faturaların ișlenmesi sırasında olușabilecek insan hatalarının önüne geçilmiș olur.
Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.
Fatura postalama maliyetini ortadan kaldırır.
Faturayı müșteriye iletmede ortaya çıkan iș gücünü azaltır.
Faturaların kargoda/postada kaybolma sıkıntısı ortadan kalkar.
Sistem üzerinde kısa sürede istenilen faturaya ulașma imkanı sağlar. Vaktinizi arșivde fatura arayarak geçirmemiș olursunuz.
Kullandığınız muhasebe, erp vb. yazılım sistemlerine aktarılabilir.

e-Fatura Mimarisi

Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir.
Sistemde kayıtlı kullanıcılardan eFatura alınabilir.
Gönderilen veya alınan eFaturalar bilgisayara indirilerek
elektronik ortamda saklanabilir, istendiği zaman ibraz edilebilir.

WOLVOX e-Fatura

WOLVOX ERP Programı eFatura modülü sayesinde e-Fatura gönderimlerinizi sadece birkaç tușla yürütebilirsiniz.
Temel, Ticari,İhracat ve Yolcu Beraber fatura senaryolarına göre gönderim yapabilme imkanı.
ÖTV vergi kodunu ve kullanıcı bilgilerini bir seferliğine mahsus seçerek veri girișlerinizi hızlandırabilme imkanı.
Satıș ve iade faturalarını dilerseniz tek tek dilerseniz toplu olarak tek tușla gönderebilme imkanı.
e-Fatura durum sorgulama alanından faydalanarak gönderim așaması hakkında bilgi sahibi olabilme imkanı.
Gönderilmiș e-Faturaların listesini alabilme imkanı.
Entegratör firma tarafından verilecek hesap bilgileri ile sistem üzerinden gönderdiğiniz e-Faturaları kontrol edebilme imkanı.
e-Fatura gelen kutusu sayesinde firmanıza gelen masraf ve alıș faturalarınızı kolaylıkla kaydedebilirsiniz.